Verbindend Leiderschap

Een coproductie FHConsult en Ontmoeting op de Grens (www.ontmoetingopdegrens.nl)

17 en 18 oktober 2014

Een training voor mensen die een verbindende rol spelen binnen organisaties en die graag een volgende stap zetten in hun professionaliteit. Positie of Plek is het sleutelwoord.

In deze training:

-   Ga je jouw positie in jouw organisatie in kaart brengen en onderzoeken vanuit de Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werk (SW)

-   Ga je een verbinding leggen tussen jouw positie/plek in het organogram van jouw organisatie, de positie die je kiest vanuit jouw persoonlijkheid en waar je op dit moment staat op jouw levenslijn

-   Je gaat plenair en in sub groepjes aan het werk met oefeningen om theorie en praktijk te koppelen

 

Resultaat:

-   Kennis van 3 kernmodellen in de drie stromingen (TA, NLP en SW)

-   Inzicht hoe dit doorwerkt in jouw verbindende rol

-   Het kunnen hanteren van direct toepasbare tools ter versterking van je eigen leidende en verbindende positie

-   Je bent beter in staat de verschillende posities te onderscheiden en daarin je eigen rol te nemen

-   Je bent beter in staat te communiceren

Praktisch:

Deze training bestaat uit 2 dagen: er wordt gewerkt van 10.00 tot 17.00

Datum 17 en 18 oktober 2014 Kosten: € 150,- (vrij van btw), dit is incl. koffie, thee en lunch

Locatie:  Hoeve de Haar, Grotelooweg 4 in Delden

Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier

De trainers:

Frans Huijben is een enthousiaste en betrokken trainer die zowel actief in Nederland als Latijns-Amerika. In Colombia en México verzorgt hij sinds 2010 langdurige trainingstrajecten Persoonlijk Leiderschap en Systemisch Werk. Werkzaam in bedrijfsleven, gezondheidszorg en maatschappelijk betrokken organisaties. Bij iedere deelnemer staat centraal het eigen zoekproces naar persoonlijke en professionele groei

Erna Jans vindt het geweldig als mensen gaan ontdooien en gaan groeien. Daar ligt haar passie. Verbinding is daarin voor Erna het sleutelwoord. Verbinden van mensen met zichzelf, met de ander en met de plek waar ze werken. Dit geeft ze vorm in haar bedrijf Ontmoeting op de Grens, waarin ze werkt met individuen en met groepen. Erna Jans heeft zich gespecialiseerd in Systemisch Werk en leidt daarin ook collega’s op. Daarnaast geeft ze trainingen en teambuilding in vrijwilligersorganisaties die werken met vrijwilligers.