Relatiebegeleiding

Samenleven als partners houdt in dat beide partners in elkaar moeten investeren. Alleen dan kan men zich in liefde verbonden blijven voelen. Het onderhouden van een relatie is niet altijd eenvoudig en kan soms zo lastig zijn dat je er samen niet meer verder komt. FHConsult kan helpen om, door de pijn heen, naar oplossingen te zoeken en de liefde zo mogelijk weer een plek te geven.

FHConsult gaat er tijdens de therapie niet zonder meer van uit dat partners bij elkaar blijven. Soms kan uit elkaar gaan voor allen de beste oplossing zijn. Dan is het heel belangrijk, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, dat dit in zo goed mogelijke harmonie gebeurt. Pas als het verleden een plek krijgt, wordt een nieuwe toekomst mogelijk.

Werkwijze

bFamilieopstellingen zijn, omdat ze de onderliggende structuur van een relatie duidelijk en zichtbaar maken, een goed therapeutisch instrument bij relatieproblemen. Het is een eenvoudige manier om aan relaties te werken, die geen eindeloze gesprekken vol zinvol advies vraagt. Deze kortdurende, efficiënte werkwijze werkt aan begrip voor en inzicht in ieders rol binnen de relatieproblemen. Waardoor zijn de partners uit elkaar gegroeid? Wat maakt dat zij vaak ruzie hebben? Vanuit het verkregen inzicht kunnen stappen gezet worden naar een beste oplossing voor allen.

FHConsult geeft ook relatiebegeleiding op individuele basis. Indien gewenst hoeven niet elke partner aanwezig of zelfs van de begeleiding op de hoogte te zijn. Ook als slechts een van de partners voor relatiebegeleiding kiest, heeft dit uitwerking op de relatie. Mensen die wel een relatie willen, maar niet slagen in het aangaan of in stand houden ervan kunnen ook begeleiding krijgen van FHConsult. Zij verkrijgen bijvoorbeeld inzicht in antwoord op vragen als: ‘Wat maakt dat ik geen relatie kan krijgen?’ of ‘Waarom vind ik de idealepartner maar niet?'

Na iedere sessie krijgt de cliënt of krijgen beide partners opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Uitgangspunt van de therapie is dat eenieder eerst zichzelf en zijn eigen rol onder ogen wil zien en bereid is te investeren in het traject. Iedere verandering begint bij jezelf.