Familieopstellingen

De appel valt niet ver van de boom

Het werk met familieopstellingen is een krachtige methode om verborgen verstrikkingen binnen een systeem (gezin, organisatie) zichtbaar te maken. Zodra het zichtbaar is wordt de deelnemer uitgenodigd een andere positie in het systeem in te nemen. De dynamiek verandert en de mensen en het hele systeem kunnen gezonder functioneren.

Voor wie is de familieopstelling geschikt?

Voor personen die in het dagelijks leven het gevoel hebben dat er iets verstoord is, dat ze niet in hun kracht komen, onrust of gejaagdheid voelen, depressie, geen partner/ relatie aan kunnen gaan, problemen hebben met andere personen (vriendin) e.d.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er wordt gewerkt met een groep mensen die elkaar niet kent. dDe begeleider vraagt je welk probleem er speelt en wat je daarin veranderd zou willen hebben. De begeleider bepaalt vervolgens welke situatie en hoe deze opgesteld gaat worden. Dit kunnen familieverbanden zijn, maar ook abstracte situaties als een toekomstbeeld of een toekomstdroom.

Vervolgens vraag jij aan de andere groepsleden om jezelf en enkele familieleden te vertegenwoordigen. Je stelt ze intuïtief op in de ruimte, zoals jij hen in relatie tot elkaar beleeft. Jouw innerlijke beeld wordt hiermee als het ware naar buiten gebracht en kan nu ‘op afstand’ ervaren worden.

De opstelling komt tot leven als een tableau-vivant: de onderlinge verhoudingen en verstoringen worden zichtbaar en voelbaar. Met behulp van een begeleider wordt gezocht naar een passende oplossing door de representanten te verplaatsen. Jouw ‘oude’ innerlijke beeld wordt hiermee vervangen door een ‘nieuw’ beeld dat een diepe helende werking heeft.

De manier van werken die we hanteren ligt in de lijn van het werk van Bert Hellinger.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal 2-4 maal per jaar een workshop over familieopstellingen gehouden worden. (zie agenda). Sinds augustus 2014 verzorgt Frans Huijben deze workshops ook samen met Erna Jans (www.ontmoetingopdegrens.nl).

Gezien de regelmatige belangstelling om op een informele manier meer kennis te nemen van deze dynamiek van werken organiseren we in 2017 ongeweer tweemaandelijks een avond. Zie agenda.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers