Organisatieopstellingen

In een situatie waarin het een bedrijf maar niet lukt om noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen, nodig voor een optimale prestatie van het bedrijf, kan de inzet van FHConsult uitkomst bieden. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld nieuwe mensen aangenomen, andere apparatuur aangeschaft, nieuwe strategieën ontwikkeld, maar ondanks alle inzet en enthousiasme wordt het gewenste niveau niet behaald. De werkmethode met organisatieopstellingen kan boven tafel krijgen waar, bij wie en/of op welk niveau het proces stagneert en er verandering noodzakelijk is om de gewenste doelen te bereiken.

 

dVoor een Ondernemingsraad is een organisatieopstelling een heel handig instrument om in te zien hoe de invloed van de OR op het hoogste beslissingsniveau zo effectief en efficiënt mogelijk kan zijn. Voor een zo objectief mogelijk resultaat wordt bij deze organisatieopstellingen meestal gewerkt met onbekende groepsleden van buiten de organisatie.

Ook een individuele werknemer kan baat hebben bij een organisatieopstelling. Als de werknemer voelt dat er iets speelt, maar niet duidelijk krijgt over het wat en waarom, kan hij/zij baat hebben bij deze werkmethode. 'Waarom krijg ik altijd ruzie met mijn bazen?', 'Hoe kan ik vermijden dat ik niet wéér van baan hoef te wisselen?', 'Waarom ziet men mij niet staan binnen het bedrijf?' en 'Hoe krijg ik aansluiting bij mijn collega’s?' zijn vragen die aan de orde kunnen komen.

Een organisatieopstelling geeft partijen en individuen inzicht en zet veranderingen in gang.

Werkwijze Samen met de cliënt wordt een op maat gesneden traject vastgesteld. De kosten worden bepaald op basis van het traject