Mediation

Conflicten binnen een bedrijf hebben niet alleen een funeste invloed op de direct betrokkenen, maar beïnvloeden organisatiegeledingen en ook het bedrijfsresultaat negatief. In ieders belang moeten ze daarom zo snel mogelijk opgelost te worden.

Conflicten kunnen zo hoog oplopen dat de betrokkenen er samen niet meer uitkomen. Men komt tegenover elkaar te staan en iedereen denkt de waarheid aan zijn/haar kant te hebben. Om tot een oplossing te komen is inzicht in een ieders behoeften, gedachten en waarheden een noodzaak. Als mensen dat inzicht krijgen, ontstaat meestal (wederzijds) begrip en respect en ligt de weg open naar het vinden van een oplossing. Dat kan ook ontslag of een andere functie binnen het bedrijf inhouden. ‘On speaking terms’ blijven en goede, duidelijke afspraken maken die door allen geaccepteerd worden zijn dan van belang. Juridische strijd, met de nodige kosten, wordt vermeden en de emotionele schade beperkt.

Mediation is bij conflicthantering en -oplossing van grote waarde. Voorwaarde bij mediation is dat beide partijen uit vrije wil samen uit het conflict willen komen. Zij bepalen zelf het resultaat waarmee ze vrede hebben. Niet de formele standpunten maar ieders belang staat centraal. Voorwaarde is ook dat men naar elkaar luistert, zich eerlijk opstelt en actief meedenkt en -werkt.

Werkwijze Tijdens het eerste gesprek onder leidinga van FHConsult wordt het conflict in beeld gebracht. Het traject dat volgt is vertrouwelijk en op basis van geheimhouding. De mediator is in het proces altijd een neutrale partij. Gemaakte afspraken worden bindend vastgelegd.

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) zette de belangrijkste voordelen van mediation ten opzichte van andere methodes op een rij:

  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • informele procedure
  • deskundige begeleiding
  • actieve rol van beide partijen
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • geen onnodige beschadiging van relaties
  • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
  • gezamenlijke oplossing = win-winsituatie