Coaching

Een bedrijf boekt pas optimale resultaten als medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen, 'nee' kunnen en durven zeggen, zelfvertrouwen hebben, leiderschap nemen, kunnen omgaan met stress en effectief communiceren naar medewerkers en klanten.

Van werknemers en werkgevers wordt tegenwoordig een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen verwacht. Hoe ga je om met agressieve klanten, hoe werk je samen met collega’s uit verschillende culturen, hoe zeg je 'nee' als je te veel werk op je bord krijgt, hoe ga je om met de (cultuur)veranderingen in de organisatie? Werknemers en werkgevers staan in deze tijd van snelle veranderingen voor een diversiteit aan vragen. Antwoorden kunnen soms zo buiten het gezichtsveld liggen dat meedenken van een coach, als FHConsult, welkom is.

Coaching binnen een bedrijfssituatie kan bestemd ezijn voor een individuele werknemer als voor een team, voor leidinggevenden en overige medewerkers. Bij coaching blijft de eigen verantwoordelijkheid voor het functioneren en handelen voorop staan. Coaching beoogt dat een individu vanuit zijn/haar eigen positie en unieke persoonlijkheid optimaal kan bijdragen aan het bedrijf. Ervaringen leren dat veranderingen van de individuele werknemer een positieve invloed hebben op (anderen binnen) het bedrijf.

Werkwijze

Een coachingstraject is op maat en van korte duur. Na een eerste, vrijblijvend kennismakingsgesprek kan in samenspraak een traject worden opgesteld. In vijf sessies van anderhalf uur moet de werknemer de beoogde omslag kunnen maken. Een evaluatief gesprek maakt duidelijk of er al dan niet nog 1 á 2 vervolggesprekken nodig zijn.