Professionele groei

Werkgevers, die zich voortdurend bewegen in een dynamische samenleving, vragen van hun werknemers professionele groei en continue ontwikkeling, zodat zij waardevol blijven voor het bedrijf of de organisatie. Iedere medewerker daarentegen heeft eigen specifieke ambities, dromen en wensen. De uitdaging is deze te laten samenvallen met de doelen en wensen van

de organisatie.

Werknemers kunnen onder druk staan door bijvoorbeeld een conflict op de werkvloer, het overlijden van een naaste, scheiding of ziekte. Ze wíllen zich wel inzetten zoals voorheen, maar het lukt gewoon niet meer.

Vanuit werkgever en werknemer is het dan goed aandacht te besteden aan een positieve stap in de goede richting. Belangrijk is dat men het groeiproces van de organisatie en de werknemer vlot trekt en weer vat krijgt op eigen taken en verantwoordelijkheden. Inzicht krijgen in eigen handelen en in organisatieprocessen,  communicatievaardigheden aanscherpen, duidelijke grenzen aangeven, bewust worden van eenieders kwaliteiten: het maakt allemaal deel uit van een dynamisch en intensief proces, waarin FHConsult ondersteuning biedt. FHConsult werkt daarbij met verschillende werkvormen, zoals training, persoonlijke coaching, en organisatieopstellingen, en biedt iedere klant begeleiding op maat.